top of page

Aanvraag

 

Om deel te kunnen nemen aan het digitale radio project voor de Stedendriehoek zal de aanvrager ten eerste moeten voldoen aan een aantal voorwaarden opgesteld door de overheid alvorens de aanvraag in te dienen bij de CDR Stedendriehoek.

 

Overheidsvoorwaarden

Een deelnemer is een rechtspersoon en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

 

Een deelnemer beschikt over een zendmachtiging aangevraagd en uitgegeven door het Commissariaat voor de Media.

 

Een deelnemer heeft een vergunning voor digitale radio (DAB+) verleent door het Agentschap Telecom. Voor de Stedendriehoek betreft dit de vergunning voor: Allotment 32, DAB laag 6.

Vervolgtraject

Als u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden dan kunt u een verzoek voor deelname aan de CDR Stedendriehoek indienen bij het secretariaat via email: info@cdrdab.nl t.a.v. Dhr. S.J. Poppelaars. Voor de juiste juridische gang van zaken communiceren wij uitsluitend met bevoegde bestuursleden, particuliere eigenaren of directie.

Laag 29.png
Laag 25.png
bottom of page